OSANO staat voor Open Software Alliantie Nederlandse Overheid. Het heeft als doel het bieden van een platform en het vormen van allianties voor open standaarden en open software. Het faciliteert de ontwikkeling van software op basis van open standaarden zoals deze bij de Nederlandse overheid in gebruik zijn.